X

Năm 2024 Tuổi Thân Khai Trương Ngày Nào Tốt Để Rước Tài Lộc?

Chọn sai ngày khai trương có thể mang đến những bất lợi không ngờ đối với doanh nghiệp như kinh doanh trì trệ, khó khăn về tài chính. Việc chọn ngày khai trương đúng theo tuổi là một yếu tố vô cùng quan trọng để mang lại may mắn và thành công cho doanh nghiệp. Nếu bạn là một người tuổi Thân và đang không biết tuổi Thân khai trương ngày nào tốt, hãy theo dõi bài viết này của vinaphone4g.com.vn để tham khảo nhé!

Vì sao phải chọn ngày tốt để khai trương?

Việc chọn ngày tốt để khai trương không chỉ là một truyền thống có từ lâu đời mà còn ẩn chứa sức mạnh tâm linh. Theo quan niệm dân gian, một khởi đầu tốt sẽ mang lại những cơ hội phát triển cho quá trình phát triển kinh doanh sau này.

Vì sao phải chọn ngày tốt để khai trương?
Vì sao phải chọn ngày tốt để khai trương?

Ngày tốt khai trương cho Tuổi Thân thu hút tài lộc năm 2024

Một trong những yếu tố liên quan trực tiếp đến việc chọn ngày khai trương chính là năm tuổi của chủ doanh nghiệp. Tuổi Thân sẽ sinh vào các năm 1956, 1968, 1980, 1992 và 2004, cùng tìm hiểu ngày tốt khai trương của các năm này nhé!

Ngày tốt khai trương tuổi Bính Thân (1956)

Nếu chủ sinh năm 1956 có thể tham khảo những ngày tốt sau để khai trương được như ý.

Tháng

Ngày

Tháng 1
 • 4/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 14/1/2024 dương lịch)
 • 9/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 19/1 dương lịch)
 • 26/12/2023  âm lịch (nhằm ngày 5/2 dương lịch)
Tháng 2
 • 2/1 âm (nhằm ngày 11/2 dương)
 • 10/1 âm lịch (nhằm ngày 19/2 dương lịch)
 • 15/1 âm lịch (nhằm ngày 24/2 dương lịch)
 • 28/1 âm lịch (nhằm ngày 8/3 dương lịch)
Tháng 3
 • 12/2 âm lịch (nhằm ngày 21/3 dương lịch)
 • 27/2 âm lịch (nhằm ngày 5/4 dương lịch)
Tháng 4
 • 1/3 âm lịch (nhằm ngày 9/4 dương lịch)
 • 5/3 âm lịch (nhằm ngày 13/4 dương lịch)
 • 14/3 âm lịch (nhằm ngày 22/4 dương lịch)
 • 27/3 âm lịch (nhằm ngày 5/5 dương lịch)
Tháng 5
 • 6/4 âm lịch (nhằm ngày 13/5 dương lịch)
 • 25/4 âm lịch (nhằm ngày 1/6 dương lịch)
Tháng 6
 • 2/5 âm lịch (nhằm ngày 7/6 dương lịch)
 • 16/5 âm lịch (nhằm ngày 21/6 dương lịch)
 • 28/5 âm lịch (nhằm ngày 3/7 dương lịch)
Tháng 7
 • 8/6 âm lịch (nhằm ngày 13/7 dương lịch)
 • 17/6 âm lịch (nhằm ngày 22/7 dương lịch)
 • 27/6 âm lịch (nhằm ngày 1/8 dương lịch)
Tháng 8
 • 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch)
 • 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch)
 • 10/7 âm lịch (nhằm ngày 13/8 dương lịch)
Tháng 9
 • 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch)
 • 12/8 âm lịch (nhằm ngày 14/9 dương lịch)
 • 27/8 âm lịch (nhằm ngày 29/9  dương lịch)
Tháng 10
 • 5/9 âm lịch (nhằm ngày 7/10 dương lịch)
 • 12/9 âm lịch (nhằm ngày 14/10 dương lịch)
 • 25/9 âm lịch (nhằm ngày 27/10  dương lịch)
Tháng 11
 • 1/10 âm lịch (nhằm ngày 1/11 dương lịch)
 • 15/10 âm lịch (nhằm ngày 15/11 dương lịch)
 • 25/10 âm lịch (nhằm ngày 25/11 dương lịch)
Tháng 12
 • 2/11 âm lịch (nhằm ngày 2/12 dương lịch)
 • 9/11 âm lịch (nhằm ngày 9/12 dương lịch)
 • 13/11 âm lịch (nhằm ngày 13/12 dương lịch)

Ngày tốt khai trương tuổi Mậu Thân (1968)

Với những ai sinh năm 1968 đừng nên bỏ qua những ngày tốt sau để khai trương thuận lợi.

Tháng

Ngày

Tháng 1
 • 5/12 âm (nhằm ngày 15/1 dương)
 • 10/12 âm (nhằm ngày 20/1 dương)
 • 25/12 âm (nhằm ngày 4/2 dương)
Tháng 2
 • 2/1 âm (nhằm ngày 11/2 dương)
 • 15/1 âm (nhằm ngày 24/2 dương)
 • 18/1 âm (nhằm ngày 27/2 dương)
 • 29/1 âm (nhằm ngày 9/3 dương)
Tháng 3
 • 1/2 âm (nhằm ngày 10/3 dương)
 • 23/2 âm (nhằm ngày 1/4 dương)
Tháng 4
 • 2/3 âm (nhằm ngày 10/4 dương)
 • 7/3 âm (nhằm ngày 15/4 dương)
 • 15/3 âm (nhằm ngày 23/4 dương)
 • 28/3 âm (nhằm ngày 8/5 dương)
Tháng 5
 • 10/4 âm (nhằm ngày 17/5 dương)
 • 26/4 âm (nhằm ngày 2/6 dương)
Tháng 6
 • 3/5 âm (nhằm ngày 8/6 dương)
 • 15/5 âm (nhằm ngày 20/6 dương)
 • 24/5 âm (nhằm ngày 29/6 dương)
Tháng 7
 • 7/6 âm (nhằm ngày 12/7 dương)
 • 15/6 âm (nhằm ngày 20/7 dương)
 • 28/6 âm (nhằm ngày 2/8 dương)
Tháng 8
 • 2/7 âm (nhằm ngày 5/8 dương)
  3/7 âm (nhằm ngày 6/8 dương)
  14/7 âm (nhằm ngày 17/8 dương)
  27/7 âm (nhằm ngày 30/8 dương)
Tháng 9
 • 10/8 âm (nhằm ngày 12/9 dương)
 • 12/8 âm (nhằm ngày 14/9 dương)
 • 27/8 âm (nhằm ngày 28/9 dương)
Tháng 10
 • 1/9 âm (nhằm ngày 3/10 dương)
 • 12/9 âm (nhằm ngày 14/10 dương)
 • 20/9 âm (nhằm ngày 22/10 dương)
 • 26/9 âm (nhằm ngày 28/10 dương)
Tháng 11
 • 9/10 âm (nhằm ngày 9/11 dương)
 • 17/10 âm (nhằm ngày 28/11 dương)
 • 27/10 âm (nhằm ngày 17/11 dương)
Tháng 12
 • 4/11 âm (nhằm ngày 4/12 dương)
 • 5/11 âm (nhằm ngày 5/12 dương)
 • 24/11 âm (nhằm ngày 24/12 dương)
 • 29/11 âm (nhằm ngày 29/12 dương)

2.3 Ngày tốt khai trương tuổi Canh Thân (1980)

Nếu gia chủ sinh năm 1980 tức tuổi Canh Thân thì hãy thử chọn một trong những ngày tốt sau làm ngày khai trương:

Tháng

Ngày

Tháng 1

 • 4/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 14/1/2024 dương lịch)
 • 9/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 19/1 dương lịch)
 • 26/12/2023  âm lịch (nhằm ngày 5/2 dương lịch)

Tháng 2

 • 2/1 âm (nhằm ngày 11/2 dương)
 • 18/1 âm (nhằm ngày 27/2 dương)
 • 29/1 âm (nhằm ngày 9/3 dương)

Tháng 3

 • 14/2 âm lịch (nhằm ngày 23/3 dương lịch) 
 • 21/2 âm lịch (nhằm ngày 30/3 dương lịch)

Tháng 4

 • 2/3 âm lịch (nhằm ngày 10/4 dương lịch) 
 • 4/3 âm lịch (nhằm ngày 12/4 dương lịch) 
 • 17/3 âm lịch (nhằm ngày 25/4 dương lịch) 

Tháng 5

 • 10/4 âm lịch (nhằm ngày 17/5 dương lịch) 
 • 28/4 âm lịch (nhằm ngày 4/6 dương lịch)

Tháng 6

 • 2/5 âm lịch (nhằm ngày 7/6 dương lịch) 
 • 13/5 âm lịch (nhằm ngày 18/6 dương lịch) 
 • 27/5 âm lịch (nhằm ngày 2/7 dương lịch)

Tháng 7

 • 1/6 âm lịch (nhằm ngày 6/7 dương lịch) 
 • 14/6 âm lịch (nhằm ngày 19/7 dương lịch)
 •  27/6 âm lịch (nhằm ngày 1/8 dương lịch)

Tháng 8

 • 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch) 
 • 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch) 
 • 15/7 âm lịch (nhằm ngày 18/8 dương lịch) 

Tháng 9

 • 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch) 
 • 3/8 âm lịch (nhằm ngày 5/9 dương lịch) 
 • 26/8 âm lịch (nhằm ngày 28.9  dương lịch)

Tháng 10

 • 6/9 âm lịch (nhằm ngày 8/10 dương lịch) 
 • 10/9 âm lịch (nhằm ngày 12/10 dương lịch) 
 • 24/9 âm lịch (nhằm ngày 26/10 dương lịch) 

Tháng 11

 • 1/10 âm lịch (nhằm ngày 1/11 dương lịch) 
 • 16/10 âm lịch (nhằm ngày 16/11 dương lịch)
 •  22/10 âm lịch (nhằm ngày 22/12 dương lịch)

Tháng 12

 • 5/11 âm lịch (nhằm ngày 5/12 dương lịch)
 • 9/11 âm lịch (nhằm ngày 9/12 dương lịch)
 •  25/11 âm lịch (nhằm 25/12 dương lịch)

2.4 Ngày tốt khai trương tuổi Nhâm Thân (1992)

Nếu gia chủ sinh năm 1992 tức tuổi Nhâm Thân hãy cân nhắc chọn 1 trong những ngày đẹp bên dưới để khai trương nhé!

Tháng

Ngày

Tháng 1

 • 4/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 14/1/2024 dương lịch)
 • 9/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 19/1 dương lịch)

Tháng 2

 • 2/1 âm (nhằm ngày 11/2 dương)
 • 15/1 âm (nhằm ngày 24/2 dương)
 • 18/1 âm (nhằm ngày 27/2 dương)
 • 29/1 âm (nhằm ngày 9/3 dương)

Tháng 3

 • 14/2 âm lịch (nhằm ngày 23/3 dương lịch) 
 • 21/2 âm lịch (nhằm ngày 30/3 dương lịch)

Tháng 4

 • 2/3 âm (nhằm ngày 10/4 dương)
 • 7/3 âm (nhằm ngày 15/4 dương)
 • 15/3 âm (nhằm ngày 23/4 dương)
 • 28/3 âm (nhằm ngày 8/5 dương)

Tháng 5

 • 10/4 âm (nhằm ngày 17/5 dương)
 • 26/4 âm (nhằm ngày 2/6 dương)

Tháng 6

 • 4/5 âm lịch (nhằm ngày 15/6 dương lịch) 
 • 8/5 âm lịch (nhằm ngày 19/6 dương lịch) 
 • 27/5 âm lịch (nhằm ngày 2/7 dương lịch)

Tháng 7

 • 2/6 âm lịch (nhằm ngày 7/7 dương lịch) 
 • 5/6 âm lịch (nhằm ngày 16/7 dương lịch) 
 • 24/6 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch)

Tháng 8

 • 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch)
 • 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch)
 • 10/7 âm lịch (nhằm ngày 13/8 dương lịch)

Tháng 9

 • 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch) 
 • 3/8 âm lịch (nhằm ngày 5/9 dương lịch) 
 • 26/8 âm lịch (nhằm ngày 28.9  dương lịch)

Tháng 10

 • 4/9 âm lịch (nhằm ngày 6/10 dương lịch) 
 • 18/9 âm lịch (nhằm ngày 20/10 dương lịch) 
 • 23/9 âm lịch (nhằm ngày 25/10 dương lịch)

Tháng 11

 • 9/10 âm (nhằm ngày 9/11 dương)
 • 17/10 âm (nhằm ngày 28/11 dương)
 • 27/10 âm (nhằm ngày 17/11 dương)

Tháng 12

 • 5/11 âm (nhằm ngày 5/12 dương)
 • 24/11 âm (nhằm ngày 24/12 dương)
 • 29/11 âm (nhằm ngày 29/12 dương)

2.5 Ngày tốt khai trương tuổi Giáp Thân (2004)

Người sinh năm Giáp Thân 2004 đừng bỏ qua danh sách những ngày may mắn sau để khai trương hồng phát nhé!

Tháng

Ngày

Tháng 1

 • 5/12 âm lịch (nhằm ngày 15/1 dương lịch) 
 • 10/12 âm lịch (nhằm ngày 20/1 dương lịch) 
 • 27/12 âm lịch (nhằm ngày 6/2 dương lịch)

Tháng 2

 • 2/1 âm lịch (nhằm ngày 11/2 dương lịch)
 •  8/1 âm lịch (nhằm ngày 17/2 dương lịch) 
 • 18/1 âm lịch (nhằm ngày 27/2 dương lịch)

Tháng 3

 • 17/2 âm lịch (nhằm ngày 26/3 dương lịch) 
 • 27/2 âm lịch (nhằm ngày 5/4 dương lịch)

Tháng 4

 • 2/3 âm lịch (nhằm ngày 10/4 dương lịch) 
 • 5/3 âm lịch (nhằm ngày 13/4 dương lịch) 
 • 17/3 âm lịch (nhằm ngày 25/4 dương lịch) 

Tháng 5

 • 11/4 âm lịch (nhằm ngày 18/5 dương lịch) 
 • 28/4 âm lịch (nhằm ngày 4/6 dương lịch)

Tháng 6

 • 2/5 âm lịch (nhằm ngày 7/6 dương lịch)
 • 16/5 âm lịch (nhằm ngày 21/6 dương lịch)
 • 28/5 âm lịch (nhằm ngày 3/7 dương lịch)

Tháng 7

 • 1/6 âm lịch (nhằm ngày 6/7 dương lịch) 
 • 14/6 âm lịch (nhằm ngày 19/7 dương lịch)
 •  27/6 âm lịch (nhằm ngày 1/8 dương lịch)

Tháng 8

 • 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch) 
 • 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch) 
 • 15/7 âm lịch (nhằm ngày 18/8 dương lịch) 

Tháng 9

 • 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch) 
 • 3/8 âm lịch (nhằm ngày 5/9 dương lịch) 
 • 26/8 âm lịch (nhằm ngày 28/9 dương lịch)

Tháng 10

 • 4/9 âm lịch (nhằm ngày 6/10 dương lịch) 
 • 28/9 âm lịch (nhằm ngày 30/10 dương lịch)

Tháng 11

 • 1/10 âm lịch (nhằm ngày 1/11 dương lịch)
 • 22/10 âm lịch (nhằm ngày 22/11 dương lịch)

Tháng 12

 • 4/11 âm lịch (nhằm ngày 4/12 dương lịch)
 • 22/11 âm lịch (nhằm ngày 22/12 dương lịch)

3. Khai trương cần chuẩn bị những gì để thành công rực rỡ?

Việc lên kế hoạch trước sẽ mang đến một buổi khai trương thành công rực rỡ. Vì thế hãy lưu ý những bước chuẩn bị quan trọng bên dưới: 

Xem ngày lành tháng tốt để khai trương cửa hàng: Theo quan niệm dân gian, việc chọn ngày khai trương phù hợp với tuổi của chủ cửa hàng sẽ thu hút may mắn và tài vận trong kinh doanh.

Đừng quên lập kế hoạch để ngày khai trương diễn ra suôn sẻ
Đừng quên lập kế hoạch để ngày khai trương diễn ra suôn sẻ

Kế hoạch truyền thông cửa hàng hiệu quả: Truyền thông chính là chìa khóa để thu hút khách hàng tiềm năng vào ngày khai trương. Sử dụng các kênh truyền thông đa dạng như phát tờ rơi, quảng cáo trên báo chí, trang mạng xã hội và truyền miệng thông qua người thân, bạn bè để tạo sự chú ý.

Trang trí cửa hàng và chuẩn bị các ưu đãi: Sắp xếp không gian cửa hàng gọn gàng, kết hợp banner, băng rôn khai trương ở vị trí nổi bật và sử dụng thêm hoa, cây xanh… Trưng bày sản phẩm chính ở vị trí trung tâm cửa hàng và chuẩn bị các voucher khuyến mãi đặc biệt để khuyến khích khách hàng mua sắm.

Các chương trình giải trí và quà tặng: Tổ chức các chương trình giải trí như biểu diễn nghệ thuật, múa lân, hay phát nhạc sôi động để tạo không khí vui vẻ.

Gửi thiệp mời đến khách hàng và đối tác: Xác định rõ danh sách khách mời và đặt in thiệp mời. Trên thiệp, ghi rõ thông tin về thời gian, địa điểm và các chi tiết khác về sự kiện khai trương. Trong ngày khai trương, cũng nên chuẩn bị đồ giải khát, điểm tâm cho khách mời.

4. Những lưu ý trong ngày khai trương cho gia chủ tuổi Thân

Để buổi khai trương diễn ra thật thuận lợi, gia chủ tuổi Thân cần lưu ý các vấn đề sau:

4.1 Chọn giờ hoàng đạo phù hợp

Như đã trình bày ở trên, yếu tố giờ giấc trong khai trương đóng vai trò rất quan trọng. Hãy chọn khung giờ hoàng đạo phù hợp để thu hút tài lộc trong suốt hành trình kinh doanh sau này. Đối với tuổi Thân, bạn có thể xem lại mục 2 phía trên để biết giờ hoàng đạo phù hợp để khai trương trong 2024.

Chọn giờ hoàng đạo phù hợp để khai trương
Chọn giờ hoàng đạo phù hợp để khai trương

4.2 Chọn tuổi người mở hàng

Tuổi người mở hàng phù hợp cho gia chủ ngày khai trương giúp đem lại sự may mắn và thành công trong mọi dự định. Họ sẽ mang theo năng lượng tích cực và khả năng thúc đẩy sự khởi đầu mạnh mẽ và thuận lợi. Tuổi hợp với gia chủ thân:

 • Gia chủ tuổi Bính Thân 1956: hãy chọn người mở hàng sinh năm 1991 (Tân Mùi)
 • Gia chủ tuổi Mậu Thân 1968: hãy chọn người mở hàng sinh năm 1963 (Quý Mão)
 • Gia chủ tuổi Canh Thân 1980: hãy chọn người mở hàng sinh năm 1975 (Ất Mão)
 • Gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992: hãy chọn người mở hàng sinh năm 1991 (Tân Mùi)
 • Gia chủ tuổi Giáp Thân 2004: hãy chọn người mở hàng sinh năm 2001 (Tân Tỵ)
Chọn tuổi người mở hàng trong ngày khai trương
Chọn tuổi người mở hàng trong ngày khai trương

4.3 Chuẩn bị đầy đủ lễ vật và văn khấn

Để tổ chức buổi lễ khai trương một cách suôn sẻ, việc chuẩn bị lễ vật cúng đóng vai trò quan trọng. Mâm cúng khai trương cửa hàng thường bao gồm các vật phẩm sau đây:

 • Nhang, giấy cúng, vàng mã
 • Đèn cầy, trầu cau
 • Tam sên, gạo và muối
 • Hoa tươi
 • Gà luộc, xôi, heo quay, bánh kẹo, chè, cháo, bánh bao
 • Trà, rượu
Chuẩn bị đầy đủ lễ vật và văn khấn
Chuẩn bị đầy đủ lễ vật và văn khấn

4.4 Tránh nói những điều không may mắn

Trong ngày quan trọng như lễ khai trương, không nên nhắc đến những sự cố kém may mắn như hỏa hoạn, tai nạn, bệnh tật… Điều này chỉ làm cho không khí trở nên u ám và thậm chí còn có thể tạo “huông” chẳng lành trong tương lai.

 4.5 Tránh gây ra sai sót trong ngày khai trương

Như đã nói ở trên, việc lập kể hoạch khai trương đóng vai trò quan trọng nhằm để tránh sai sót không đáng có. Nếu xảy ra sai sót rất có thể hành trình kinh doanh sau này sẽ dễ gặp trở ngại. Đây là một khía cạnh thiên về tâm linh nhưng không thể phủ nhận bởi nó đã tồn tại từ lâu đời.

Tránh gây ra sai sót trong ngày khai trương
Tránh gây ra sai sót trong ngày khai trương

Lời kết

Như vậy, bài viết đã giải đáp chi tiết cho vấn đề tuổi Thân khai trương ngày nào tốt. Việc chọn lựa ngày giờ khai trương ảnh hưởng rất nhiều đến đường tài vận sau này. Hãy cùng theo dõi vinaphone4g.com.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!

Tìm hiểu thêm:

 

Đừng quên truy cập vào website vinaphone4g.com.vn để cập nhật những tin tức bài viết mới nhất